top of page

Woudenberg werkt samen

Bijgewerkt op: 19 feb. 2021

2017 - ontwerp logo voor de Matchbeurs in woudenberg


Op initiatief van wethouder Gijs de Kruif en bedrijvencontactpersoon Sandra Neven is een aantal mensen uitgenodigd zitting te nemen in Woudenberg Werkt Samen. De leden van Woudenberg Werkt Samen vertegenwoordigen alle betrokken O’s, namelijk Onderwijs, Ondernemers, (maatschappelijke) Organisaties en Overheid. Deze groep neemt een voortrekkersrol. Kennis en krachten worden gebundeld, gericht op een duurzamere economie in Woudenberg. Kerntaak is om bestaande initiatieven in Woudenberg groter, beter maar ook duurzamer te maken. En nieuwe initiatieven helpen te realiseren.


Comentários


bottom of page